Konsolidace půjček:

Konsolidace půjček

Tento produkt je určen pro klienty, kteří mají více nevýhodných půjček nebo závazky po splatnosti a exekuce.
Nabízíme:

* půjčka na vyplacení nevýhodných úvěrů, exekucí nebo dalších finančních závazků
* jištění směnkou
* splátky lze rozvrhnout dle Vašich možností


K podání žádosti požadujeme:

platný OP
* originál aktuálního vyčíslení stávajících závazků od jednotlivých věřitelů, nebo inkasních či exekučních kanceláří, ne starší 30 dnů
* originál potvrzení příjmu, ne starší 30 dnů
* kompletní výpis z účtu za poslední měsíc nebo jeho kopie ověřená bankou
* akceptujeme i další doložitelné příjmy, které Vám zvýší bonitu (např. příjmy z pronájmu, brigády, důchody a renty, výživné)
místo pobytu v libereckém regionu